Vandringsleder

Nu äntligen är vår vandringssida under uppdatering.

En arbetsgrupp hos Hembygdsföreningen finns utsedd för vandringar. Den består av representanter från föreningens styrelse, PROs vandringsgrupp samt intresserade av vandring och praktiskt arbete med vandringslederna. Till detta får Envikens Hembygdsförening bidrag från Falu kommun genom vandringslyftet till material m.m.

Under tiden vi uppdaterar fliken vandringsleder hänvisar vi till den privata arbetsgruppen, Vandringsleder i Enviken.
https://www.facebook.com/groups/469584423772521/Välkommen till våra Vandringsleder i Enviken.

Delar av de gamla fäbodstigarna / vandringslederna i Enviken har med offentliga medel genom vandringslyftet, och ideella insatser fått en rejäl ansiktslyftning.

Det handlar om flera mil vandringsled till ett flertal fäbodar och naturreservat. Den första av tre etapper är rustad av ideella krafter i Envikens Hembygdsförening regi, och vars medlemmar och boende i bygden ville att sommarlederna skulle röjas och rustas upp. Under årens lopp har stigarna vuxit igen och lederna var i stort behov av en upprustning.

– Vi har gjort närmare 1 750 ideella arbetstimmar under två år på den första och andra etappen, och vi kommer efter nästa etapp att ha ett bra uppmärkt och fungerande ledsystem med olika längd och vandringsalternativ. Till en början var vi lite osäkra på om vi verkligen skulle klara av ett sådant här omfattande arbete. Men i bygden finns det ett stort intresse av naturen så hittills har det gått bra när så många har ställt upp för att hjälpa till.
I dag är vandring och vistelse i naturen populärt för många, och med de omfattande insatserna vi gör med våra leder kommer det med stor sannolikhet bli under många år framöver.
Redan den här sommaren har många vandrare gjort sin debut på våra vandringsleder.

Vandringsprogram år 2023


Se även information om våra leder på Naturkartan.
Naturkartan är din guide till naturen

Image
Image

Verksamhetsberättelse: Vandringsleder/Byvandringar 2021

En mindre grupp i Vandringsleder i Enviken har även detta år fortsatt sitt gedigna arbete med att återuppta gamla vandringsleder/bufförsleder i Envikens gamla socken. Nytt för detta år är förlängningen av Sommarvägen till Rotbodarna. Vidare har ett omfattande arbete lagts ner på att hålla alla tidigare vandringsleder i bra vandringsskick samt även förbättra de samma.

Vandringslederna finns nu utlagda på Naturkartan Falun, vilket gör att alla fina leder blir synliga för en stor skara även utanför Enviken.

En ny bok, Vandra kring Falun och Borlänge, har getts ut och i den boken har många av Envikens vandringsleder kommit med. Arbetsgruppen fick också möjlighet att vandra tillsammans med författaren Karin Runesson efter en av lederna och då berätta om det arbete som läggs ner på att iordningställa alla vandringsleder.

Facebookgruppen Vandringsleder i Enviken har utökats till 1036 medlemmar och alla dessa medlemmar nås av information om bl.a. de 6 ledarledda vandringar som har anordnats. Även denna höst gick det att anordna den traditionsenliga vandringen efter Sommarvägen, från Lurbo upp till Alderbacka fäbod. Samtliga vandringar läggs även ut på Hembygdsföreningens hemsida och facebookssida.

Nytt för i år har varit ”spontanvandringar” som läggs ut bara någon dag i förväg och som blivit mycket omtyckt.

Två byvandringar har genomförts, en i Svabensverk och en i Yttertänger. I Svabensverk fick deltagarna en intressant inblick i byns historia och hur nymodigheter förs in med bl.a. solpaneler. Vandringen avslutades med trevlig fikastund på Bockahästen.

I Yttertänger berättade Jan-Erik Bergkvist och Kurt Sjögren om den mekaniska industri som funnits vid kraftverket samt såg- och hyvleriverksamheten.

Arbetsgruppen Vandringsleder i Enviken har också varit Kurbergets Fäbodförening behjälplig med att iordningställa ett övernattningshus för vandrare samt grillplats och ett nytt dass. Invigning kommer att ske våren 22.
Noterat av Gunnel Wählberg.

Vandring med hela årskurs 8 från Svärdsjöskolan.

Jag har jag fått följa hela årskurs 8 på Svärdsjöskolan på en vandring upp till Falu Kommuns högsta punkt Spjärshällen 506 m.ö.h.
Vi startade i Kurbergets fäbod och med elever och lärare var vi nog ganska precis 50 st som gick fäbodslingan, en sträcka på 7,5 - 8 km. Efter sista dagarnas regnande blev det en ganska tuff vandring efter blöta leder, men vi fixade det.

Det blev även en lärorik dag både för mig, lärare och elever vad gäller guidning, planering och lämplig utrustning. Efter en välbehövlig paus i vår fäbod med korvgrillning och välbehövlig dryck och vila gick sista delsträckan galant tillbaka till Kurbergets fäbod och den väntande bussen.

Tack Svärdsjöskolan, lärare och alla ni trevliga elever. En dag vi säkert kommer att minnas, eller hur ?
Image

Finnskogsrikets Karta. ( Ny, uppdaterad ) Här hittar du vägar och naturinformation. Alla besöksmål och sevärdheter. 210 mil, skoter och vandringsleder. Samt var du kan fiska, tanka, äta och sova.

Nu kan du köpa den nya uppdaterade Finskogsrikets Karta ( Edition 8 ) av Hembygdsföreningen och Vandringsgruppen.
De flesta av våra nya leder finns nu med på kartan, och den går att köpa hos mig på Faluvägen 4, eller via tel, eller mail för leverans enl, överenskommelse. Priset på kartan är 120 kr. Om kartan skall skickas är portot 24 kr / per karta.
P.O Alderback.
Tel: 070-7545080, mail: alderback@outlook.com
Envikens Hembygdsförening.
Tel: 072-1768665, mail: envikenshembygdsforening@outlook.com
Swish: 123-1657261
Image

Administrationen och de flesta vandringarna sköts och genomförs via Envikens Hembygdsförening. Öppna Swish och scanna koden om du vill ge ett bidrag till underhållet av våra vandringsleder.

Om du tycker vandringen gått bra efter våra leder och vill bidra till underhållet så vi kan förbättra och behålla standarden tar vi tacksamt emot ditt bidrag.
Märk gåvan med, Vandring.
Envikens Hembygdsförening.
Swish: 1231657261
Plusgiro: 2770345

Redan nu kan vi notera att vi mottagit bidrag till ledernas skötsel. 
Stort tack.
Image