Jacksons.

Ny byggnad Den nya museibyggnad med tillhörande moderna toaletter, varav en handikappvänlig, och ett litet förråd kunde tas i bruk i samband med jubileet. Museet inrymmer f n utställningsmaterial med anknytning till Olle Hanspers i form av arbetsbord,tryckpress, konstverk mm samt en utställning om 10 linets historia i Enviken. Även våra originella fordon, T-Forden samt Söderströms traktor finns på plats. Byggnaden har fått namnet Jacksons efter Anna Matslofva (härstammade från Jacksons i Enviksbyn) som testamenterade en stor gåva till hembygdsföreningen. Genom nybygget har garaget i Britas tömts på fordon mm och ett arbete startats med att skapa ett funktionellt och säkert arkiv för handlingar, foto och fotoglasplåtar mm
Image
Image

Den nya museibyggnaden.

Inrymmer för närvarande utställningsmaterial med anknytning till Olle Hanspers samt föreningens fordon.
Image