Kurs i dräktsömnad

Samarbete med Vuxenskolan.
Ledare: Karin Bengtshed 073-068 57 09

Försäljning av dräktmaterial, kontaktperson Vivan Brus, 070-311 81 97 eller Anna-Greta Bengtsson, 070-206 28 30

Kurs i gamla hantverkstekniker

(Bandvävning, tvåändsstickning och Nålbindning)

Samarbete med Vuxenskolan.
Ledare: Anna-Greta Bengtsson 070-206 28 30

Vävstuga

Kontakt: Anna Hallstan 0730-32 27 2

Syjunta

Kontakt: Anne-Mari Arthursson, 072-704 99 30