Tängerkoja

Fram t o m de första decennierna under 1900-talet var det vanligt att skogsarbetarna under arbetet långt hemifrån bodde i enkla eldpallkojor. Så småningom ökade kraven på komfort, och man ville ha vanlig kamin och t o m fönster i kojorna. Tängerkojor började byggas. Förutom ökad standard hade de en fördel genom att de gick att plocka ner och sättas upp igen när man flyttade mellan olika avverkningsplatser.

Text: Kurt Sjögren

En Tängerkoja , skänkt av Jan-Erik Jansson, Yttertänger, finns sedan 2012 upprest vid Hembygdsgården.

Image

Skogsarbetarens bästa skydd i vinterkylan
Kojan är tillverkad i flera sektioner, som monteras ihop på avverkningsplatsen (Lite som IKEA men långt innan de kommit på "platta paket").Kojan kunde efter det att avverkningen var slutförd nermonteras och enkelt flyttas till den nya avverkningsplatsen.Sektionerna var inte bredare än att de gick att transportera efter en basväg i skogen.

Kojan hade golvbjälklag med spånfyllning som isolering och färdiga trägolv i sektioner.Kojans ytterväggar var försedda med liggande panel på utsidan och hade en regelstomme med spån som isolering. Den var invändigt klädd med plywood. Gavlarna var delade på höjden "rösten".På gavelväggarna stack sinkor ut som passade i avlånga hål i långväggarnas ytterpanel, träkilar höll ihop hörnen.Två stycken åsar bar upp innertaket i sektioner, lös spån fylldes på nockås, plan- och snedtak. Ovanpå detta lades korrugerad takplåt, som yttertak. Den koja som finns på Görasgården är tilläggsisolerad på insidan med 1/2-tums porös "Treetex" skiva.Kokspisen "upprökare" som stod på staplade murtegelstenar, hade rökrör med takgenomföring av en större diameter för venti!ationen med lucka nertill. Över rökröret satt en hatt. Vår koja har ett förråd vid entrégaveln.

När den stod i skogen fanns det sovbritsar i två plan (4 sängplatser), bord och en diskplats. Vår koja tillverkades till i början på 1950-talet. Nästa version av Tängerkojan tillverkades hel och kördes ut i skogen på lastbil.

Vår koja är 8,9 kvadratmeter.Det fanns även en större koja för 6 man. För hästen fanns stall som var monteringsfärdigt med i princip samma konstruktion förutom att golvet utgjordes av plank med ett extra slitlager i spiltan där hästen stod,

Tängerkojan och stall tillverkades av Emil Sjögren vid Ålhusnässågen i Yttertänger.

Skrivet av KURT SJÖGREN (Emil Sjögrens barnbarn).Image
Image