Hej och välkomna till Enviken


Tel 0721768665 eller mail: envikenshembygdsforening@outlook.com

Bok om Marnäs och Björkboda byar ute nu.
Boken finns till försäljning hos Jonssons Fik i Enviken för 220 kr.
Det går också att beställa boken på EHFs mail; envikenshembygdsforening@outlook.com
då tillkommer ca 99 kr i porto och expeditionsavgift.
När hembygdsgården öppnar (förhoppningsvis till sommaren) finns den också tillgänglig för försäljning där.
Tillkomsten av boken har skett under lång tid i cirkelform med Studieförbundet Vuxenskolan och en lokal grupp som letts av Ulf Enblom.
Arbetet som nedlagts är imponerande och innehållet intressant och vackert åskådliggjort.
 
 
 
 
 
 
Image

Arbetet med nya museibyggnaden/toaletterna går raskt framåt.

Efter att grävningar och gjutning av betongplatta klarats av vidtar nu uppförandet av byggnaden av Sundbergs Bygg. Mesta möjliga material m m levereras så lokalt som möjligt bl a takstolar från Dala hus i Linghed och fönster från Övertänger. Bilder från Sundbergs Bygg.
Image