Görasgården

Huset byggdes omkring 1750 vid Göras i Enviksbyn och var en gammal släktgård.

På 1920-talet ville man riva huset för att ersätta det med ett modernare. Antikvitetshandlare Carl Lennerthson i Falun fann  byggnaden intressant och värdefull. Han köpte den 1928 och satte upp den på Elsborg i Falun 1930.

Huset användes där som antikhandel, fick blyinfattade fönster och en ny trappa till övre våningen. Från början fanns några få dalmålningar i huset, men efter hand tillförde Lennerthson en hel del målningar, som han inköpt på olika håll.

När Carl Lennerthson dog, övertogs huset av sonen Torsten, som sålde ut antikviteterna under 1950-talet och lät huset stå tomt.

1974 erbjöd Torsten Lennerthson Envikens Hembygdsförening att köpa huset för 75 000 kronor, men föreningen måste tacka nej av ekonomiska skäl. Företaget Fino Plåt köpte då huset och hela kvarteret.

De nya ägarna erbjöd Envikens Hembygdsförening huset som gåva för att användas som hembygdsgård.
Föreningen tackade ja och fick anvisad tomt av Falu kommun. Flytten skedde i början av 1980-talet. Praktiskt och ekonomiskt ordnades detta genom två kurser i renoveringsteknik i Komvux regi.

1984 invigdes hembygdgården av landshövding Ingvar Gullnäs.

Senare har flera byggnader skänkts och återuppförts. Flera av föreningens medlemmar har lagt ner många arbetstimmar på gårdens uppbyggnad, ett arbete som alltjämt fortsätter.

Se närmare om Görasgården: Forsslund, Med Dalälven del 3 bok 1, Enviken och Svartnäs, s. 94 till 97, och del 3 bok 6, Falun 1 Väster om ån, s. 219 till 223.

Image
Image
Image