Forsströms stuga

Stugan skänktes av ägaren Anna Wiklund och flyttades från sin ursprungliga plats i Enviksbyn 1989. Den återställdes i ursprungligt skick och återinvigdes vid midsommar 1999, då Anna Wiklund klippte av bandet.

Renoveringen gjordes i ett ALU-projekt som bl.a. omfattade kurser i lerklining (en gammal metod att isolera hus) och taktäckning med pärt.

I boken ”Svenska Gods och Gårdar, Södra Dalarna” tryckt 1939. beskrivs stugan. Där kan man bl. a läsa att på gården fanns ”3 kor, 1 svin och 3 getter. Gården har enligt en gammal bouppteckning tillhört släkten sidan mitten av 1700-talet”. Nu ger stugan en god inblick i hur ett vanligt hem i Enviken kunde se ut på 1920-talet

Se Forsslund, Med Dalälven...del 3, band 1, s. 95, bilderna 177 och 178.
Klicka här för att läsa "Med Dalälven"!