Hej och välkomna till Enviken


Tel 0721768665 eller mail: envikenshembygdsforening@outlook.com
 
På grund av coronaproblemen är Midsommarfirande, Görasdagar m m inställda.

Öppen gård
Görasgården kommer att vara öppen söndagar/måndagar kl 14-16 under sommaren med Cafe, fotoutställning m m.
datum: 29 juni, 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 juli, 2-3 och 9-10 augusti.

Vandringar
1/8  Vandring Pilgrimsleden
28/8 Ärtknubben
13/9 Byvandring i Marnäs
16/9 Uttefars sten
19/9 Sommarvägen
27/9 Byvandring i Enviksbyn

Välkomna!

Med reservation för ändringar. Aktuella programpunkter visas på Facebook sidan (se nedan)