Hej och välkomna till Envikens Hembygdsförening!Program 2020

Årsmötet är framflyttat tillsvidare pga Coronaproblematiken!
vi återkommer med ny kallelse via hemsidan och FB sidan mfl digitala kanaler när det kan bli aktuellt.


13 maj  Vandring Isalanäset. Samling i korsvägen, Rönndalen kl 10.00. Medtag ev  egen fika/matsäck.
se FB sida: Vandringsleder i Enviken

Tel 0721768665 eller mail: envikenshembygdsforening@outlook.com
 

Med reservation för ändringar. Aktuella programpunkter visas på Facebook sidan (se nedan)