Hej och välkomna till Envikens Hembygdsförening!Program för 2019


23 mars  Årsmöte kl 15.00 i Sockenstugan

3 april   Informations- och samtalskväll omkring Träindustrin i Enviken förr och nu