Hej och välkomna till Enviken


Tel 0721768665 eller mail: envikenshembygdsforening@outlook.com
 
På grund av coronaproblemen är Julmarknaden inställd.

Vi tackar alla som besökt våra cafedagar i Görasgården och deltagit i våra vandringar. Nästa år
som är ett jubileumsår hoppas vi kunna genomföra fler aktiviteter.
Envikens Hembygdsförening firar 50 års jubileum 2021.

Se mera info under flikarna Vandringsleder och Medlemsblad ovan här.

Spadtag har tagits för en ny byggnad som ska härbärgera våra fordon och andra samlingar att visa upp.

Tack för allt stöd under detta år!

Med reservation för ändringar. Aktuella programpunkter visas på Facebook sidan (se nedan)