Hej och välkomna till Enviken


Tel 0721768665 eller mail: envikenshembygdsforening@outlook.com
 
På grund av coronaproblemen är Julmarknaden inställd.

Vi tackar alla som besökt våra cafedagar i Görasgården och deltagit i våra vandringar. Nästa år
som är ett jubileumsår hoppas vi kunna genomföra fler aktiviteter.
Envikens Hembygdsförening firar 50 års jubileum 2021.

Se mera info under flikarna Vandringsleder och Medlemsblad ovan här.

Spadtag har tagits för en ny byggnad som ska härbärgera våra fordon och andra samlingar att visa upp.

Tack för allt stöd under detta år!

Med reservation för ändringar. Aktuella programpunkter visas på Facebook sidan (se nedan)


Image

Arbetet med nya museibyggnaden/toaletterna går raskt framåt.

Efter att grävningar och gjutning av betongplatta klarats av vidtar nu uppförandet av byggnaden av Sundbergs Bygg. Mesta möjliga material m m levereras så lokalt som möjligt bl a takstolar från Dala hus i Linghed och fönster från Övertänger. Bilder från Sundbergs Bygg.
Image

Ny byggnad som ska härbärgera våra fordon och andra samlingar att visa upp.