Styrelse

Envikens Hembygdsförenings Styrelse.

Kontaktuppgifter till 2024 års styrelse.
Mikael Waller.Ordförande.yttertanger@hotmail.com
Telefon. 070-5735121
Anders Backman.Sekreterare.abackman42@gmail.com
Telefon. 070-5173000
Anna Julin.Ledamot.anna.julin@icloud.com
Telefon. 073-0696088
Lisbeth Haglund Olars.Ledamot.lisbetholarshaglund@gmail.com
Telefon. 070-6468502
Gudrun Sjödin.Ledamot.gudrunsjodin@live.se
Telefon. 076-1366148
Telefon. 070-7545080
Per-Olof Perols.Kassör.perols.enviken@outlook.com
Telefon. 072-7223044
Vivan Brus.Vice Ordförande.vivan@brus.se
Telefon. 070-3118197
Anna-Greta Bengtsson.Ledamot.anna_m@telia.com
Telefon. 070-2062830
Hans Ängsås.Ledamot.hans.angsas@telia.com
Telefon. 070-6853239
Kent Olsson.ledamot.kentolsson9gmail.com
Telefon. 070-2167372
Mats Lindström.Ersättare.matsl6869@gmail.com
Telefon.
Telefon. 070-3118197
Image