Styrelse

Envikens Hembygdsförening Styrelse 2019

Ordinarie ledamöter i styrelsen

Axelsson Per

Backman Anders (sekreterare)

Bengtsson Anna-Greta

Brus Vivan

Waller Mikael (ordförande)

Julin Anna

Olars Haglund Lisbeth

Olsson Kent (vice ordförande)

Perols Per-Olov (kassör)

Södervall Leif

Ersättare:


Alderback Per-Olov

Nygren Gunhild

Ängsås Hans