Andra byggnader

På föreningens tomt finns även två härbren, ett från Brittas och ett från Forsströms i Enviksbyn. 

Image