Arkiv

Utställning om Tängerkojan 2012

Hembygdsföreningen har torsdagen den 12 juli 2012 invigning av utställning om Tängerkojan.
”Skogsarbetarens bästa skydd i vinterkylan”.
Onsdagen den 27 juni inbjöd Hans Hedström till resning av den monteringsfärdiga Tängerkojan. Den hade tidigare fraktats ner till Görasgården från Yttertänger, den ägs av Olans Jan-Erik Jansson.
Tomtstockar och bjälkar lades ut på tidigare utlagda grundstenar. Presenningen togs av paketet, kranbilen körde fram och stödbenen sänktes mot stödplankor. Första lyftet var entré gaveln sedan fönstergaveln för att sedan lyfta vänster längvägg och passa in sinkorna som sticker ut från gavelväggarna i avlånga hål i långväggarna, det är träkilar som håller ihop väggarna. Höger långvägg lika dant, gavelspets med fönster följd av gavelspets med dörröppning, sedan lades de två åsarna som bär det plana innertaket, nockåsen lyftes också på plats. Nu var det dags för snedtaken i en sektion och sedan den plana innertakssektionen, nu kändes rummet klart. Återstår att fylla spån i snedtak och plantak innan kojan täcks med takplåtar. Golvet är också i sektioner som skall på plats. Fönster, ytterdörr, bord och sovslafar, på staplade tegelstenar står kokspisen med upprökare det vill säga rökröret står direkt uppepå spisen.
2012-07-12 Invigdes utställningen med att Gösta Sjögren och jag drog upp en knut på ett gulgrönt band som Anna Hallstan köpt i Brasilien (gul grönt är Brasiliens färger).
Lars Algotsson berättade efter sin far Algot att tomtning och bjälklaget lades ut dag 1 och att kojan restes dag 2 och att dom bodde där nästa natt.
Börje Erikmats hade fått handlingar som visade att de första Tängerkojorna tillverkades 1926, konstruktör var förvaltare Axel Wikner, Kopparbergs & Hofors Sågverksaktiebolag (KHB) Övertänger.
Text: Kurt Sjögren
 
Dalkarlsvägen 2016
Föreningen Dalkarlsvägen genomförde 3-14 maj den åttonde Storvandringen från Mora/Orsa till Stockholm. Ett verkligt kraftprov. Vissa dagsetapper var längre än 3,5 mil!  På avslutningsdagen den 14 maj marscherade man från Skeppsholmen till Gamla Stan för den festliga avslutningen. Enviken representerades av Marie Clausen, Rönndalen, som också hade äran att bära Envikens sockenfana.  Hennes hembygdsdräkt är från Bohuslän.
Foto: Ragna Fahlander DT

Föreläsningar om arkeologi i Dalarna 19 oktober 2016
Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbunds årsbok 2016 handlar om arkeologi i Dalarna. I samband med bokutgivningen höll Joakim Wehlin från Dalarnas.  Museum, och bördig från Enviken, en mycket uppskattad föreläsning om arkeologi i Dalarna med tonvikt på Envikstrakten. Fornfynden är talrika och lämningar av boplatser finns utmed våra vattendrag. Föreläsningen hölls i sockenstugan och samlade drygt ett 40-tal åhörare 
 
Släktforskning
En kurs i släktforskning hölls under senhösten 2016, med träffar 7 torsdagar under ledning av Björn Engström. I kursavgiften ingick abonnemang på Arkiv Digital. Därmed kunde vi läsa de inskannade kyrkböckerna på våra medhavda datorer. Majoriteten av deltagarna har sina rötter i trakten och har från början god kännedom om gamla släkter och ägandeförhållanden hos de olika gårdarna. Detta ledde till intressant information till nytta för alla. Antalet mustiga och dråpliga historier var många, alla berättade på ett mycket levande sätt.