Styrelse

Envikens Hembygdsförening Styrelse 2018

Ordinarie ledamöter i styrelsen

Axelsson Per

Backman Anders (sekreterare)

Bengtsson Anna-Greta

Brus Vivan

Waller Mikael (vice ordförande)

Julin Anna

Lindström Mats

Olars Haglund Lisbeth

Olsson Kent (ordförande)

Perols Per-Olov (kassör)

Södervall Leif

Ersättare:

Nygren Gunhild