Medlemskap

Årsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familj och kan betalas in på plusgiro 27 70 34-5.

Gåvor  till föreningen kan sättas in på samma konto.

Image